Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov.

  1. Pri nakladaní s osobnými dátami sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
  3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
  4. Ak sa chystáte tovar objednať a nemáte ho v úmysle prevziať, upozorňujeme Vás na našu rubriku "Nepreberači dobierok". V tomto okienku hanby nebudú zverejnené vaše osobné údaje, iba Vaše iniciály, ktoré upozornia ostatných podnikateľov na Vaše správanie. (POZNÁMKA: Tu sú zverejnené osoby, ktorý opakovane nepreberú dobierku a to viac ako 2 krát za sebou)